CsMasterHub

Tất cả chương học

Đăng ký

01. Giới thiệu và tiềm năng về khóa học

Tiềm năng về ngành và nghề chăm sóc khách hàng trong thời đại của khách hàng. Cách hiểu đúng về nghề để thăng tiến và thành công.

Đăng ký

02. Nền tảng kiến thức về ngành không thể bỏ qua

Làm quen với các khái niệm và kiến thức quan trọng về lĩnh vực chăm sóc khách hàng

Đăng ký

03. Tư duy và kỹ năng để thành công trong ngành chăm sóc khách hàng

Rèn luyện 3 tư duy vàng và 3 nhóm kỹ năng không thể thiếu trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng.

Đăng ký

04. Nghệ thuật giao tiếp chuyên nghiệp với khách hàng

Nguyên tắc và kỹ năng giao tiếp qua các kênh chăm sóc khách hàng trong thời đại số

Đăng ký

05. Nghệ thuật xử lý tình huống và phàn nàn từ khách hàng

Bạn được trang bị tư duy và kỹ năng xử lý vấn đề cũng như các tình huống khó với khách hàng

Đăng ký

06. Xây dựng mối quan hệ với khách hàng – Chiến lược bền vững

Chăm sóc khách hàng không chỉ đơn giản là hỗ trợ thắc mắc và xử lý vấn đề, mà nhiệm vụ quan trọng nhất là xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

Đăng ký

07. Mở khóa cơ hội X3 thu nhập với kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Chăm sóc khách hàng và bán hàng là hai phần không thể tách rời. Bạn phải chăm sóc trong lúc bán, và bán trong lúc chăm sóc.

Đăng ký

08. Tiếng Anh trong chăm sóc khách hàng

Chinh phục khách hàng nước ngoài với tiếng Anh chuẩn trong chăm sóc khách hàng.

Đăng ký

09. Phát triển sự nghiệp Customer Success trong lĩnh vực công nghệ

Trang bị tư duy và kỹ năng về công việc Customer Success đầy tiềm năng trong mảng công nghệ

Đăng ký

10. Mở khóa cơ hội và bí quyết thành công

Xây dựng hồ sơ ấn tượng và tìm kiếm công việc mà bạn có thể phát huy tối đa năng lực của mình.